εκπαιδευτικές

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2013-2014

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 29 Μάιος 2014 16:10

Το σχολείο μας στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολ.έτους 2013-14 πραγματοποίησε δύο προγράμματα.

1) Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας: "Οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο και τρόποι αντιμετώπισής τους" υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κας Αξούγκα Κατερ. και Κατσαούνη Αποστ.

2) Πρόγραμμα Πολιτιστικό: " Πολιτιστικές Διαδρομές στην πόλη της Λάρισας" υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κας Αξούγκα Κατερ. και Αδαμοπούλου Κατερ.