Νέα-Ανακοινώσεις

Εγγραφές -Μετεγγραφές Σεπτ 2017

Το Εσπερινό Γυμνάσιο Λάρισας είναι το μοναδικό στο νομό της Λάρισας και παρέχει ισότιμο απολυτήριο με τα Ημερήσια Γυμνάσια. Με το απολυτήριο ο μαθητής μπορεί να συνεχίσει στο Γεν. Λύκειο η στο Εσπερινό Λύκειο, στα ΕΠΑΛ, όπως και στις σχολές Μαθητείας Σ.Ε.Κ.

Το Εσπερινό Γυμνάσιο δίνει την ευκαιρία στον καθένα να ολοκληρώσει τη Γυμνασιακή εκπαίδευση, όποτε κι αν διέκοψε (ενήλικες) ή και να εγγραφεί μετά το Δημοτικό σχολείο. Λόγω του ότι απευθύνεται σε εργαζόμενους μαθητές το ωράριο του σχολείου είναι 6.00μμ με 9.30μμ. και διευκολύνει τη φοίτηση τους με μεγαλύτερο αριθμό απουσιών, σε σχέση με τα ημερήσια Γυμνάσια.

Προϋπόθεση για να εγγραφεί ο μαθητής/τρια, είναι η ηλικία των 14 ετών και να εργάζεται. Οι εγγραφές συνεχίζονται, ενώ οι μετεγγραφές από άλλο Γυμνάσιο θα γίνονται έως 31/3/2016. Οι στρατεύσιμοι μετά την εγγραφή τους μπορούν να προσέρχονται μόνο στις εξετάσεις.

Η διεύθυνση του Εσπερινού Γυμνασίου είναι Ιουστινιανού και Βουτσιλά (συστεγάζεται με το 5ο Γυμνάσιο) με τηλ. 2410 239476 ώρες 6-9.30μμ.

    

Copyright ©2021 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ (ΠΕ19) - Logo Designed by DBSV-moulding ideas
f t g m