εκπαιδευτικές

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2013-2014

Το σχολείο μας στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολ.έτους 2013-14 πραγματοποίησε δύο προγράμματα.

1) Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας: "Οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο και τρόποι αντιμετώπισής τους" υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κας Αξούγκα Κατερ. και Κατσαούνη Αποστ.

2) Πρόγραμμα Πολιτιστικό: " Πολιτιστικές Διαδρομές στην πόλη της Λάρισας" υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κας Αξούγκα Κατερ. και Αδαμοπούλου Κατερ.

Copyright ©2020 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ (ΠΕ19) - Logo Designed by DBSV-moulding ideas
f t g m